Třídit podle investora, oboru, činnosti nebo druhu služeb:
Vše (64)
Vše (64)
Investor:
Průmyslové stavby (52)
Občanské a bytové stavby (16)
Obor činnosti:
Potravinářství (1)
Chemický průmysl (39)
Stavební firmy (26)
Výrobní linky (3)
Vodovodní hospodářství (8)
Strojírenství (1)
Služba:
Videoinspekce (15)
Zkoušky těsnosti (11)
Projekční činnost (24)
Inženýring (21)
Stavební činnost (23)

Videoinspekce a Zkoušky těsnosti průmyslové kanalizace v jednotce Rafinérie Kralupy

6/2020 – trvá

Rekonstrukce prostoru chladírny a krájení na sanitaci a soc. zařízení, provoz Most

10 - 12/2016

Rekonstrukce ÚAN Florenc

09 - 11/2016

„Výstavba plynové kotelny a redukční stanice v Teplárně Trmice“

4/2018 – 7/2019

Modernizace výroby PE 03 - Skladování PE UNIPETROL

12/2016 – 1/2019

Oprava fasády a střechy obj. č. 0157 a 0158B

04 - 07/2016

Těsnostní zkoušky potrubí – skládka Úholičky

11/2015

Pravidelný průzkum a těsnosti průmyslových kanalizací v UNI RPA dle S 444/4

Těsnostní zkoušky potrubí v rámci akce „Nová pyrolýzní pec BA 111 v Unipetrol Litvínov"

7/2022

Videoinspekce a těsnostní zkoušky kanalizace v rámci akce „Nové parkoviště u brány 11 – Unipetrol“

3-6/2022

Videoinspekce kontrolních vrtů a areálu Unipetrol

5/2021

Těsnost a videoinspekce kanalizace v rámci akce „Unipetrol – hlavní parkoviště“

10/2021

Videoinspekce ropovodního potrubí PC09 Litvínov

6/2020

Videoinspekce a těstnostní zkoušky potrubí v rámci akce „Envir&Power – výstavba kotelny Spolana Neratovice“

3/2019

Videoinspekce kanalizace Trasko BVT Lovosice

5/2018

Videoinspekce potrubí DN 800 v rámci akce „Rekonstrukce podzemních potrubí chladící vody Unipetrol“

2/2018

Zkoušky těsnosti a videoinspekce potrubí v rámci akce „Přepojení VKV II do ÚSK Koterov“

5-7/2017

Videoinspekce kanalizace v rámci akce „Brloh – KČOV a rekonstrukce stáv. kanalizace

3-4/2017

Videoinspekce potrubí v rámci akce „Early Services SS 9609“

11/2016

Zkoušky těsnosti šachet v rámci „Rekonstrukce kanalizace bloku 23 Unipetrol“

1-2/2016

Videoinspekce a čištění kanalizace v obci Křesín

10/2015

Těsnostní zkoušky šachet a areálu Unipetrol Litvínov

8-10/2014

Videoinspekce a těsnosti nové kanalizace v Obci Horní Jiřetín

5-7/2014

Snížení emisí K1-K6 Mělník

08/2017 – 6/2019

Sanace střešního pláště č.p. 820 Litvínov

10 - 12/2017

Základy kabelového mostu - Unipetrol

03 - 05/2017

Oprava kanalizace na ulici B/2

12/2016 - 1/2017

Stavební úpravy v objektu 3301

11/2015 - 04/2016

Oprava budovy ŽST Machnín

07 - 11/2016

Základ pod soustruh kolejových náprav

07 - 11/2016

ČOV Mariánské Radčice

09/2016 - 03/2017

Statické zajištění podlahy obj 1133

09 - 11/2016

Rekonstrukce parovodu a chladícího okruhu T700

11/2015 - 04/2016

Stáčení reagentu Chvaletice

09/2015 - 04/2016

Oprava fasád pěti administrativních budov

09 - 12/2015

Oprava potrubí oteplené vody

06 - 07/2015

Sběrný dvůr Jesenice

04 - 07/2015

Retenční nádrž Roudnice nad Labem

03 - 04/2015

Ekologizace energ. zdroje Lovochemie, DSO 03.12 Strojovna

08 - 11/2015

Test

09-2022

PD - Úložiště písemností Lovochemie

01 - 05/2015

PD - Rekonstrukce obj. 157 vč. dispečinku

03 - 05/2015

Ekologizace energetického zdroje Lovochemie - Strojovna - základ TG, spodní stavba

05 - 08 / 2015

Ekologizace energetického zdroje Lovochemie - I. etapa

05 - 10 / 2015

Oprava fasády hlavního výrobního bloku - Lovochemie

05 - 07/2015

Ekologizace zdroje tepla - teplárna Chomutov

08 - 10/2015

Odkanalizování Obce Jiříkov

11/2014 - 04/2016

Ekologizace energetického zdroje Lovochemie - DSO 03.12 Strojovna, horní stavba

Opláštění budovy drtírny LV - Lovochemie

05 - 06/2014

Zateplení administrativní budovy - Lovochemie

06 - 12/2014

Úpravy 4.NP administrativní budovy - Lovochemie

04 - 11/2014

Přeložka kanalizace, stoka A - Ploskovice

04/2014

Přípojka splaškové kanalizace, ul. Žatecká - Most

03 - 04/2013

Rekonstrukce kanceláří a šaten I. a II. etapa

10 - 11/2013

Bezpečnostní sprchy - Lovochemie

10 - 12/2013

Bezvýkopová sanace kanalizace B

07 - 08/2012

Likvidace kalových vod z vodárny PCH na MČOV

03 - 08/2012

Zlepšení pracovního prostředí v koagulační hale, SO 214, opláštění pneudopravy

12/2011 - 02/2012

Instalace plničky pro stabilizovaný prášek HDPE

01 - 05/2012

Centralizace laboratoří - PD a realizace stavební a ZTI části

10/2011 - 06/2012

Úprava flérového systému NRL

07 - 12/2011

Úprava lapačů písku VVH

04 - 08/2011

Zabezpečení staveb na T700

10/2009 - 05/2010

Realizace havarijní jímky na st. 1133

09/2009 - 02/2010
garantujeme profesionální a kvalitní služby

Garantujeme
profesionální a kvalitní služby

© 2024 INGREA spol. s r.o.
Created and developed by beclever.cz
Čekejte...